Documentació

Condicions Generals
Condicions Generals
1.1 Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre la Fundació Civil Privada Populus Alba, amb NIF G55548630 i domicili a Plaça Corona d'Aragó, s/n - 43448 Poblet (Tarragona) - ESPANYA, i els tercers (en endavant "usuaris") que utilitzin el portal d'Internet www.botigadepoblet.cat. (D'ara endavant el "portal"), així com amb els tercers que contractin els productes oferts a través d'aquest portal. La Fundació Civil Privada Populus Alba es reserva, en tot moment, el dret a modificar unilateralment, sense avís previ, i en qualsevol moment, la presentació i configuració del portal, com la forma de presentació i embalatge dels productes.

1.2 Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació, el Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret llei 14/1999 regulador de la Signatura Electrònica i totes les disposicions legals que resultin d'aplicació.

1.3 Per la utilització del portal de la Fundació Civil Privada Populus Alba vosté adquireix la condició d'usuari. Tant la visita com la utilització i / o l'adquisició de qualsevol dels productes del portal, suposen l'acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de condicions generals, així com, si s'escau, a les condicions particulars que, si s'escau, regeixin l'adquisició.

1.4 Fundació Civil Privada Populus Alba podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al portal per tal que puguin ser conegudes pels usuaris sempre abans de la visita al portal o l'adquisició de qualsevol béns oferts al portal o l'adquisisció dels productes oferts al portal.

II. Productes oferts. Sistema de compra

2.1 Els productes oferts en el portal, juntament amb les seves característiques i preus apareixeran en pantalla les despeses d'enviament. Així mateix apareixeran en pantalla les despeses d'enviament, que aniran sempre a compte del comprador. Aquests productes estaran disponibles a la venda fins a final d'existències. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l'I.V.A.

Les ofertes estaran degudament indicades en pantalla. La Fundació Civil Privada Populus Alba es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes continguts i oferts als usuaris a través del portal. D'aquesta manera la Fundació Civil Privada Populus Alba podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos al portal, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que aquests nous productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquest moment. Així mateix, la Fundació Civil Privada Populus Alba es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts en el portal.

2.2. Per a l'adquisició dels productes oferts en el portal, la Fundació Civil Privada Populus Alba sol·licitarà als usuaris que es registrin, per a això aquests usuaris, que hauran de ser majors de divuit (18) anys, hauran d'omplir el formulari que apareixerà en pantalla d'acord amb les instruccions. 
 
- Omplir el formulari.

- Prémer el botó "d'acord".

- L'ususari rebrà en el seu compte de correu electrònic el "nom d'usuari" i la "contrasenya".

El Nom d'usuari i la contrasenya tenen caràcter personal i intransferible. La Fundació Civil Privada Populus Alba podrà efectuar, amb l'adequat preavís, modificacions en el nom d'usuari i / o contrasenya, en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

2.3 Un cop registrat l'usuari, i per procedir a la compra de productes, necessitarà afegir el producte que desitja a la cistella de compra, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i enviant-lo a la Fundació Civil Privada Populus Alba, la qual cosa suposa la lectura i acceptació de totes les presents Condicions Generals, així com si escau de les Condicions Particulars existents.


La compra s'entendrà efectuada en el domicili de la Fundació Civil Privada Populus Alba, Plaça Corona d'Aragó, s/n, 43448 Poblet.

III. Anul.lació de comandes

La Fundació Civil Privada Populus Alba s'obliga a lliurar els béns comprats per l'usuari al domicili indicat en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus, ni locutoris), al més breu termini possible i, en tot cas, sempre en un termini mínim de dos (2) dies i un màxim de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda. Les despeses d'enviament dels objectes comprats, seran abonats pel comprador. Pel que fa a les cancel·lacions, només seran admeses mentre el producte no hagi estat embarca; un cop el producte ha estat embarcat ja no seran admeses les cancel·lacions i seran considerades com a devolucions.

Pel que fa a les devolucions, seran admeses, aquelles en què els productes estiguin en mal estat, per la qual cosa el client es farà càrrec de les despeses de la devolució del producte a la  Fundació Civil Privada Populus Alba. La comprovació de l'estat dels productes retornats la faran membres de la Fundació Civil Privada Populus Alba. Un cop confirmats els motius de la seva devolució es procedirà a restituir aquests productes i la Fundació Civil Privada Populus Alba es farà carrec de les despeses del nou enviament; si no es poden confirmar els motius de la devolució la Fundació Civil Privada Populus Alba es reserva el dret a no retornar la part corresponent de les despeses d'enviament, la part proporcional corresponent dels productes no retornats i se li sumarà una quantitat, que podrà arribar fins a un 25% del cost total de l'operació, en concepte de despeses de tramitació.

La Fundació Civil Privada Populus Alba sempre intentés tenir les imatges més recents dels productes, això no vol dir que l'embalatge o etiquetatge dels productes no puguin canviar de les que estan al portal al qual arriba al seu domicili.

La Fundació Civil Privada Populus Alba entén que, en confirmar la comanda, el client accepta la política de Transport i Pagament, la Política de Privacitat i les devolucions, i les condicions generals.

En efectuar la compra el client dóna la seva conformitat sobre la seva edat, identificant-se amb el seu DNI, i està d'acord amb la política de Transport i Pagament, la Política de Privacitat, i les condicions generals.

Documentació

Condicions de Transport
Condicions de Transport
Tots els enviaments es realitzen mitjançant agència de transport a nivell nacional. En cap cas se serviran comandes en apartats de correus.

Terminis d'expedició de comandes

El termini mitjà de trànsit dependrà de les destinacions finals:
 
Espanya peninsular i Portugal: 3 dies hàbils....

Més informació

Formes de Pagament
Formes de Pagament
El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d'enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà fer mitjançant targeta de crèdit amb TPV Virtual.

Per procedir al pagament, l'usuari haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la informació necessària perquè el pagament arribi a bon terme.

Com a sistema de pagament elect...

Més informació

Condicions Generals
Condicions Generals
1.1 Les presents condicions generals de contractació, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre la Fundació Civil Privada Populus Alba, amb NIF G55548630 i domicili a Plaça Corona d'Aragó, s/n - 43448 Poblet (Tarragona) - ESPANYA, i els tercers (en endavant "usuaris") que utilitzin el portal d'Internet www.botigadepoblet.cat. (D'ara endavant el "po...

Més informació